Login

SOD II

Onder invloed van de digitalisering van de (documentaire) informatievoorziening veranderen rollen, functies en verantwoordelijkheden. Langzaam maar zeker verdwijnen de operationele werkzaamheden. Organisaties hebben (steeds) meer behoefte aan specialisten, adviseurs en controleurs. Daarom biedt de SOD-II opleiding niet alleen diepgaande vakkennis op het gebied van informatiebeheer en de toegankelijkheid van informatie, maar is er ook uitgebreide aandacht voor kwaliteitszorg, auditing en marketing, maar ook voor competenties als adviesvaardigheden en schriftelijke vaardigheden.

Met deze vernieuwde SOD-II opleiding biedt GO opleidingen weer een logisch vervolg op de basisopleiding SOD-I. Bovendien speelt de SOD-II opleidingen direct in op de ontwikkelingen in het vakgebied

De SOD-II opleiding wordt uitgevoerd door GO opleidingen!

 

De opleiding
De SOD-II is een modulair opgebouwde brancheopleiding op Hbo-niveau en duurt minimaal 2 jaar. De opleiding is praktisch van aard en waar relevant zijn de examenopdrachten direct gerelateerd aan de eigen werkomgeving. Daarmee krijgt de organisatie direct iets terug voor de investering in haar medewerker. De opleiding kent diverse startmomenten. Een student kan zelf de volgorde van de te volgen modules bepalen. 

Resultaat

Na afloop van de SOD-II opleiding ben je klaar om succesvol te functioneren op tactisch / strategisch niveau in de digitale informatiehuishouding. Naast diepgaande vaktechnische kennis ben je in staat een advies gesprek te voeren, een notitie te schrijven, een audit uit te voeren, een business case op te stellen, jouw eigen afdeling / functie op de juiste wijze te positioneren binnen de organisatie, een informatiebeleidsplan op te stellen en de kwaliteit van de informatiehuishouding te beoordelen.

Voor wie

Deze opleiding is geschikt voor informatiebeheerders met een gedegen basisopleiding of ruime werkervaring in het vakgebied of (als zij-instromer) een Hbo of WO opleiding. Een functie in het vakgebied is essentieel om de praktische examens te kunnen malen. Wij adviseren dat een student minstens 20 uur per week werkzaam is op het gebied van informatiebeheer of informatiedienstverlening. 

Inhoud

De opleiding bestaat uit 11 modules die de volgende onderwerpen behandelen:

Recordsmanagement (10 lesdagen)

 • normenkader recordsmanagement en wetgeving
 • recordsmanagement & de organisatie
 • zaakgericht & procesgericht informatiebeheer
 • digitale duurzaamheid
 • recordscontinuum en information lifecycle

Maak het vindbaar (5 lesdagen)

 • toegankelijkheidsleer
 • taxonomieën
 • bouwen van classificaties
 • bouwen van een thesaurus
 • SharePoint

Informatiestructuren (5 lesdagen)

 • ontsluiten van documenten
 • gebruik van hyperlinks voor het ontsluiten van informatie
 • automatisch metadateren van informatie
 • toepassen van taaltechnologie
 • kennisorganisatiesystemen
 • semantisch web
 • analyse van documentaire informatiesystemen

 

Informatiemanagement (10 lesdagen)

 • Organisatie en Informatie
 • Hardware, Software, Netwerken, Internet & Informatiesystemen
 • Opslag en gebruik van gegevens
 • Automatisering
 • Informatiemanagement in de praktijk
 • Selectie en invoeren van Software
 • Kwaliteit van Informatie
 • Informatiebeveiliging, privacy en IT-risico’s
 • Presenteren eindopdracht (Informatieplan of Informatie vooronderzoek of Functioneel ontwerp of Onderzoek Informatieprocessen)

 

Informatiebeleid (6 lesdagen)

 • Projectvoorbereiding
 • Doelen bepalen
 • Afspraken maken
 • Bepalen en betrekken stakeholders
 • Samenwerken in een projectteam
 • Plannen en omgaan met afwijkingen van de planning
 • Advies geven
 • Introductie risicomanagement
 • Changemanagement; impactanalyses maken
 • Introductie verandermanagement
 • Samenwerken met externe partijen
 • Wanneer is een project succesvol

 

Adviesvaardigheden (7 lesdagen)

 • Inzicht in de verschillende fasen van een adviesproces
 • Je rol en positie als (interne) adviseur
 • Inzicht in je persoonlijke stijl en valkuilen als adviseur
 • Het voeren van effectieve adviesgesprekken
 • Het effectief omgaan met andersdenkenden
 • Profilering: een persoonlijke pitch
 • Het vergroten van je beïnvloedingsvermogen
 • Het benutten van weerstand van individuen of groepen
 • Het ontwikkelen van stevigheid als adviseur in de adviesrelatie
 • Het presenteren en verdedigen van een adviesnota

 

Business Case Management ( 2 lesdagen)

 • Begripsbepaling rond Business Case Management
 • Voordelen van het inzetten van de Business Case
 • Inhoud van een Business Case
 • Kosten / Baten analyse
 • Risico's 
 • Opstellen van een Business Case
 • Draagvlak
 • Presenteren van de Business Cas

 

Auditing in de informatiedienstverlening (4 lesdagen)

 • termen en begrippen
 • taken en verantwoordelijkheden van de (interne) auditor
 • plaats van de auditor binnen afdeling en organisatie
 • Processen en informatievoorziening
 • inzicht in processen
 • beoordelen van processen
 • bijsturen van processen
 • borgen van processen
 • governance & compliance
 • risicomanagement
 • Het uitvoeren van een audit
 • auditplan
 • conclusies presenteren

 

Kwaliteitszorg (3 lesdagen)

 • kwaliteitszorg; begripsbepaling
 • kwaliteit in de informatiedienstverlening
 • modellen, methoden, normering
 • kwaliteitsbeoordeling en bijsturen
 • opstellen van een kwaliteitshandboek

 

Marketing van informatiediensten (5 lesdagen)

 • Het proces van de marketingplanning
 • Situatie-analyse en sterkte-zwakte analyse
 • Strategische opties en keuzen
 • Marktsegmentering
 • Marketingdoelstellingen, -instrumenten (5 P´s) en -strategie
 • Toegevoegde waarde
 • Social Media als marketing instrument
 • Activiteitenplan
 • Feedback en evaluatie (marktonderzoek)

 

Doeltreffende notities en rapporten schrijven (2 lesdagen)

 • Doelgroepgericht schrijven
 • Ken je lezer
 • stem je boodschap op je lezer af
 • overtuig met goede argumenten
 • toegankelijk schrijven
 • maak je opbouw toegankelijk en logisch
 • formuleer helder, bondig en aantrekkelijk
 • efficiënte schrijfaanpak
 • krijg inzicht in je sterke punten en aandachtspunten
 • schrijf in stappen

 

Diploma

Indien alle modules zijn afgerond met een voldoende beoordeling van het afsluitende examen heeft de student recht op het waardevolle SOD-II diploma. De student mag 4 jaar doen over het behalen van alle modules.

 

Locatie

De leslocaties zijn afwisselend Utrecht en Voorburg.

Advies nodig? Brochure aanvragen Inschrijven

Opleidingsgegevens

Volg ons op

Informatie aanvragen

Vraag hier informatie op maat aan of schrijf je in voor de nieuwsbrief. Informatie aanvragen