Login

Voortgezette Vorming Archiefbeheer - VVA

De VVA-opleiding richt zich op het semi-statisch archiefbeheer. De opleiding behandelt primair de relevante aspecten van de vervaardiging van een archiefinventaris, maar gaat ook uitgebreid in op het bewerken van digitale archieven en het calamiteitenplan. Een ervaren en gediplomeerd mentor begeleidt je tijdens de duur van de opleiding bij de uitvoer van de praktisch opdrachten.

Waarom de opleiding Voortgezette Vorming Archiefbeheer - VVA?
Je verwerft kennis en vaardigheden om over te brengen archiefbescheiden toegankelijk te maken. Je doet bovendien ervaring op met veel aspecten van modern semi-statisch archiefbeheer. Na afloop ben je in staat om een goede archiefinventaris te vervaardigen, digitale gegevens te inventariseren en een calamiteitenplan op te stellen. Je kunt de (in de Archiefwet aangegeven) zorgdrager en archiefbeheerder daarom op juiste wijze ondersteunen. 

Voor wie bestemd
De opleiding Voortgezette Vorming Archiefbeheer - VVA is bestemd voor informatieprofessionals die:
•  beheerders van semi-statische archieven zijn
•  archieven overbrengen naar een eigen archiefbewaarplaats, een regionaal historisch centrum of een gemeente-, streek- of rijksarchief
•  archiefbewaarplaatsen van overheidsarchieven beheren
•  werken met 'jonge' archievenHet programma

a.  Module 1: Basiselementen van archiefbeheer

 • Ordening (-structuur) en  Vorming
 • Beschrijving: ISAD (EAD), ISAAR (EAC)  en metagegevensschema
 • Classificatie (over DSP + code VNG, ZTC, andere classificatiesystemen)
 • Overzicht actuele archiefwet- en regelgeving en actuele uitleg archiefbestelHet records continuüm

b. Module 2: Opzet en inrichting van het papieren archiefbeheer

 • Inrichting depotmanagement en archievenoverzicht  
 • Materieel beheer en voorkomen en bestrijden van schimmelbesmetting
 • Calamiteitenplan cq Kwaliteitssysteem / informatiebeheerplan
 • Regeling van vernietiging en van overbrenging
 • Beschikbaarstelling van overgebrachte archieven
 • Inrichting en beheer van de archiefruimte (zie AR)

c. Module 3: Opzet en inrichting van het digitale archiefbeheer ( Informatie- en automatiseringsbeleid / inventarisatie van digitale gegevensbestanden)

 • (Archief)domeinen
 • Middelen
 • Wettelijk kader, Normen en standaarden
 • Inrichting beheer
 • Inventariseren van gegevensbestanden
 • Kwaliteitssysteem / informatiebeheerplan
 • Vernietiging
 • Overbrenging

d. Module 4 en 5: Selectie, vernietiging en bewerking

 • Geschiedenis en actueel wettelijk kader
 • Gronden en criteria voor selectie en selectiemethodiek obv gewaardeerd verleden
 • Vaststelling selectie- cq bewaarniveaus en toepassing geldende selectielijst
 • Vooronderzoek Selectie en vernietiging
 • Archiefbewerkingsplan (HS 4.3)
 • Beschrijven (beschrijvingselementen op basis van ISADG)
 • Ordenen en rubriceren
 • Schrijven van de inleiding bij en afronding van de archiefinventaris

Archiefinventarisatie:
Na afloop van deze module kun je archieven of archiefblokken van de eigen organisatie voorzien van een goede toegang. Jouw organisatie kan daarmee voldoen aan één van de belangrijkste uitgangspunten van de Archiefwet, namelijk dat geïnventariseerde archieven worden overgebracht en openbaar zijn. Door de inventaris is de toekomstig beheerder - de archivaris - in staat om vragen van onderzoekers te beantwoorden en hen de benodigde informatie aan te reiken.

Semi-statisch archiefbeheer:
Je maakt kennis met aspecten voor een goed archiefbeheer én met de factoren die het beheer van je semi-statisch archief beïnvloeden. Op die manier kun je als vraagbaak voor informatieverzorgers fungeren. Je maakt een aanzet voor een calamiteitenplan.

Inventarisatie digitale gegevensbestanden:
Je leert om digitale gegevensbestanden te inventariseren. De module gaat in op digitale gegevensbestanden en de invloed die ICT uitoefent op archiefbescheiden.

Duur
13 lesdagen van 09:30 tot 16:00 uur.
Studiebelasting voorbereiding / opdrachten:
•  gemiddeld 8-10 uur zelfstudie per week (huiswerk en examenopdrachten)
•  de archiefinventaris (de 5e examenopdracht die op de werkplek vervaardigd wordt) dient tenminste 200 beschrijvingen te omvatten, waarbij een verzamelbeschrijving telt als 1 beschrijving.

Het diploma
Je ontvangt na afloop het diploma VVA, indien alle examens en praktijkopdrachten voldoende zijn beoordeeld. 

De kosten

€ 4695,- (vrijgesteld van BTW) inclusief arrangementskosten. Het arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee, ijswater en een uitgebreide lunch.

Nadere Informatie
Studenten kunnen zich uitsluitend aanmelden voor de complete opleiding. De volgorde van modules en lessen is zodanig dat opgedane kennis en vaardigheden bruikbaar zijn in het vervolg van de opleiding. VVA is een praktijkopleiding. Dit betekent dat werk/stage een verplicht en uiterst belangrijk onderdeel van de opleiding vormt. Het is dus van groot belang dat er een geschikt archief is dat bewerkt kan worden. De lessen dienen ter ondersteuning om kennis en vaardigheden (nog) beter in praktijk te brengen.

Voor de lessen bestudeert de student bijbehorende theorie. Gedurende de opleiding werkt de student aan de examen opdrachten die gericht zijn op de eigen praktijk. 

Toelatingseisen
De opleiding is geschikt voor Div / Archiefmedewerkers met minimaal 5 jaar werkervaring en een gedegen vooropleiding in het vakgebied. 

Beroepspraktijkvorming
VVA is een praktijkopleiding. Je verricht daarom praktische archiefwerkzaamheden op een goedgekeurd archief. Je draagt bij aanmelding zelf een archiefplaats aan (in de meeste gevallen is dit je eigen werkplek). 
Meer informatie?
Meer informatie over de cursus of startdata via 070-3512380 of info@goopleidingen.nl. Heeft jouw organisatie meer dan 4 potentiële deelnemers voor deze cursus? Overweeg dan een incompany training.

Advies nodig? Brochure aanvragen Inschrijven

Opleidingsgegevens

Volg ons op

Informatie aanvragen

Vraag hier informatie op maat aan of schrijf je in voor de nieuwsbrief. Informatie aanvragen