Login

Alle cursussen vinden tot 1 juli 2021 online plaats

Gezien de ontwikkelingen rond het coronavirus hebben we besloten om voorlopig tot 1 juli al onze opleidingsactiviteiten online te gaan verzorgen. De verwachting is dat de huidige maatregelen om verspreiding van het corona-virus tegen te gaan voorlopig nog van kracht blijven. De daardoor ontstane belemmeringen voor het traditioneel klassikaal lesgeven (o.a. de 1.5 meter regulering) betekenen dat wij in een fysieke setting nog steeds niet in staat zijn de beoogde leerresultaten en gewenste kwaliteit in de lessen, op een aantrekkelijke wijze en binnen een veilige omgeving, te realiseren. 

Waarom online; veiligheid van cursisten en docenten

Hoe de situatie rond corona zich zal ontwikkelen kunnen we nu nog niet zeggen. Op dit moment stijgt het aantal besmettingen nog en worden de maatregelen aangescherpt.

Met het oog daarop vinden wij het niet verantwoord om onze docenten en cursisten te ‘dwingen’ om af te reizen (velen van jullie gebruiken het OV) en daarna een hele dag in een klaslokaal plaats te nemen. Zeker omdat in de praktijk blijkt dat op plekken waar verschillende bijeenkomsten zijn en veel mensen bij elkaar komen de 1,5 meter regel lastig te handhaven is. Wij begrijpen ook heel goed dat veel cursisten aangeven (liever) niet naar een fysieke leslocatie te komen. 

Waarom online; didactisch

Ten eerste zijn wij er van overtuigd dat we de gewenste kwaliteit van onze opleidingskwaliteiten ook online met videolessen behalen. Bovendien krijgen we bij klassikale lessen nog te maken met een aantal aspecten bij die de kwaliteit van de cursussen niet ten goede komen: 

Waarom online; organisatorisch

De corona-maatregelen zorgen voor een halvering van beschikbare leslokalen én een halvering van de capaciteit in deze lokalen. In de praktijk betekent dit dat we bij heel veel cursussen niet het gewenste lokaal kunnen reserveren of dat we binnen een cursus constant moeten switchen tussen locaties en/of lesdagen.

Het capaciteitsprobleem betekent ook dat er totaal geen flexibiliteit meer is in de planning. Mocht een les uitvallen, dan kan die niet ingehaald worden.

Vanaf het begin hebben we minimaal de richtlijnen van de RIVM gevolgd. Wij willen dit blijven doen en verwachten van onze docenten en cursisten dat zij hetzelfde doen. Dat betekent in de praktijk dat als je een van de symptomen van corona hebt, je niet afreist naar de leslocatie om de les te verzorgen. Het gevolg is waarschijnlijk dat we veel uitval van lessen zullen zien en/of veel afmeldingen van cursisten. Het bovenstaande maakt al duidelijk dat lessen inhalen zo goed als onmogelijk is en dat daarmee de studievoortgang in gevaar komt bij de langere trajecten.

Waarom online; ontwikkelingen

Het is nu onduidelijk wat de nabije toekomst ons brengt. Wat we nu wel weten is dat het aantal besmettingen groeiende is en dat het nog even gaat duren voordat iedereen is gevaccinneerd.

Waarom online; ervaringen en wensen van cursisten en docenten

Het afgelopen jaar hebben we meer dan 100 online opleidingsactiviteiten uitgevoerd en deze geëvalueerd. 

De resultaten:

 

Waarom online; lessen aanpassen aan de nieuwe situatie

We beseffen dat er in maart sprake was van een onverwachte situatie en we met minimale voorbereiding aan het online lesgeven zijn begonnen. Dat was natuurlijk even wennen voor zowel de docenten als voor de cursisten. Dat we in de periode bijna alle lessen gewoon hebben kunnen laten doorgaan en ook nog goede beoordelingen scoorden is voor ons een indicatie dat we op de goede weg zijn.

Inmiddels zijn onze docenen uitgebreid getraind en veel meer ervaren in het online verzorgen van de lessen. We hebben gewerkt aan de meest genoemde nadelen van online lessen:

In onze ogen zijn deze 3 nadelen prima op te lossen in een online video-les. (Daarnaast vervallen deze 3 aspecten juist in grote mate weg bij het lesgeven met corona-maatregelen).

Tenslotte

De ervaringen van de afgelopen maanden, jullie reacties op het online lesgeven en de input van onze docenten hebben ons ervan overtuigd om de overstap naar online te gaan maken. Wij zijn van mening dat het eigenlijk de enige manier is om ook de komende maanden de opleidingsactiviteiten naar tevredenheid van jullie, onze cursisten (en jullie werkgevers) uit te kunnen voeren. We kijken dan ook vol vertrouwen uit naar de komende periode.

Heb je nog suggesties voor ons of wil je ervaringen met het online lesgeven delen? Laat het ons weten!

Volg ons op

Informatie aanvragen

Vraag hier informatie op maat aan of schrijf je in voor de nieuwsbrief. Informatie aanvragen